Geluidsbelastingkaarten gemeente Utrecht 2016

Panden 2016

Lden alle wegen
Lnight alle wegen
Lden spoorwegen
Lnight spoorwegen

Contouren 2016

Lden alle wegen
Lnight alle wegen
Lden spoorwegen
Lnight spoorwegen

Contouren 2011

Lden alle wegen
Lnight alle wegen
Lden spoorwegen
Lnight spoorwegen

Contouren 2006

Lden alle wegen
Lnight alle wegen
Lden spoorwegen
Lnight spoorwegen
Legenda Lden
 < 55 dB
 55 - 59 dB
 60 - 64 dB
 65 - 69 dB
 70 - 74 dB
 >= 75 dB
Legenda Lnight
 < 50 dB
 50 - 54 dB
 55 - 59 dB
 60 - 64 dB
 65 - 69 dB
 >= 70 dB