Gierzwaluwen in Utrecht
Waarnemingen mede mogelijk gemaakt door de vele inspanningen van de gierzwaluw-vrijwilligers van Utrecht.
Dit is een 'levend' document en wordt regelmatig bijgewerkt.
Aantal nest-indicatieve
waarnemingen per
gridvlak (100x100m)


 
1
2
3
4
5-7
8-10
11-20
> 20
oude waarnemingen
(5-10 jaar geleden)