Wie zijn de deelnemende organisaties


Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is benieuwd hoe bewoners stilte in hun woonomgeving beleven. In de week van 22 november tot en met 1 december 2010 hield de gemeente in alle Utrechtse wijken logo gemeente utrechtstraatinterviews met bewoners. Eerder is circa drieduizend inwoners van het digitale stadspanel gevraagd naar hun beleving van stilte en hun favoriete stille plekken. Ook kunnen bewoners hun stille plek aanmelden op de officiële website.

De inventarisatie van de openbare stille plekken in de stad wordt uitgevoerd door de gemeente in nauwe samenwerking met Milieucentrum Utrecht (MCU), Platform Utrechtse natuur- en milieuorganisaties (PLU) en Stichting Klank. Dankzij deze inventarisatie wordt ook duidelijk of er wijken en buurten zijn waar stille gebieden ontbreken.

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=350711Milieucentrum Utrecht (MCU)

logo MCU

Milieucentrum Utrecht (MCU) is het stedelijk centrum voor natuur en milieu en vormt de schakel tussen de inwoners van Utrecht en het gemeentelijk milieubeleid. Als koepelorganisatie huisvest MCU lokale natuur- en milieuplatforms (horizontale menu). Milieucentrum Utrecht richt zich op: beleidsbeïnvloeding, informatievoorziening en het initiëren van groene projecten.

http://www.milieucentrumutrecht.nl/page/91/milieucentrum-utrechtPlatform van Utrechtse natuur- en milieugroepen (PLU)

logo PLU

Het Platform Utrechtse natuur- en milieugroepen (PLU) beschermt natuur en landschap, milieu en leefkwaliteit in Utrecht. Het platform vervult een makelaarsrol tussen natuur- en milieugroepen en beleidsambtenaren van de gemeente Utrecht. Regelmatig initiëren wij nieuwe milieuthema’s in de stad.

Met het initiëren en samen ontwikkelen van de stilte projecten is er op een onbekend maar belangrijk milieuthema een vrolijke en belangrijke schijnwerper gezet. Samen actief voor een optimale leefkwaliteit!

http://www.milieucentrumutrecht.nl/page/7/platform-utrechtse-natuur-en-milieugroepen


Stichting Klank

logo stichting klankStichting Klank is opgericht in 1997 met de bedoeling om aandacht te besteden aan klankschappen. Zij organiseert klankwandelingen en registreert klanken, o.a. de cd "Klanken in Lombok, anno 2000". Als voortzetting van het project "Kan het stiller" organiseert Stichting Klank in opdracht van Stichting Natuur &Milieu stiltewandelingen. De stad Utrecht kent veel stille plekken die bewaard en gekoesterd zouden moeten worden.
Reden om in 2007 bij het tweede lustrum van Stichting Klank een handtekeningenactie te organiseren. Gewapend met deze handtekeningenlijst is aangeklopt bij de Gemeenteraad, om te pleiten voor beleid gericht op het bewaren van stille plekken in de stad.
Nu staat er in het Actieplan Geluid van Utrecht een hoofdstuk met maatregelen voor Stille Gebieden.

http://www.stichtingklank.nl/stichtingklank/welkom.html

stilte wandeling